WPM.NINJA là một trang web kiểm tra wpm miễn phí, chúng tôi đã tạo ra một loạt phần mềm kiểm tra đánh máy và phần mềm luyện đọc, chỉ để giúp trẻ em và người lớn cải thiện kỹ năng đánh máy và tốc độ đọc của họ, tất cả các ứng dụng trên trang web của chúng tôi đều miễn phí, chúng tôi muốn người dùng dễ sử dụng.

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất tốt nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chào mừng chuyến thăm của bạn.