WPM.NINJA เป็นเว็บไซต์ทดสอบ wpm ฟรี เราได้สร้างชุดซอฟต์แวร์ทดสอบการพิมพ์และซอฟต์แวร์ฝึกการอ่าน เพื่อช่วยให้เด็กและผู้ใหญ่พัฒนาทักษะการพิมพ์และความเร็วในการอ่าน แอปพลิเคชันทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราฟรี เราต้องการ ผู้ใช้ให้ใช้งานง่าย

หากคุณมีข้อเสนอแนะที่ดี คุณสามารถติดต่อเราและยินดีต้อนรับการเยี่ยมชมของคุณ